Pamiętaj, możesz być zalogowany tylko na jednym urządzeniu w tym samym czasie. Twój login i hasło umożliwia udział w konferencji tylko Tobie – nie udostępniaj swoich danych osobom trzecim. Jeżeli rozpoczniesz oglądać konferencję na jednym urządzeniu (na przykład na komputerze), a następnie będziesz chciał się przenieść na inne (np. na urządzenie mobilne) – najpierw wyloguj się z komputera. W przeciwnym razie wystąpi blokada logowania.